04:19 | 18/07/2022

An Giang: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Thiện Chơn

Sáng nay, 18-7, Đại giới đàn Thiện Chơn do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh An Giang tổ chức đã được trọng thể khai mạc tại chùa Bình An (TP.Long Xuyên), dưới sự chứng minh tối cao của chư tôn tịnh đức Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Hội đồng Trị sự (HĐTS). Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS được cung thỉnh đương vi Đàn đầu Hòa thượng đàn tỳ kheo và sadi.Giới đàn nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đàn đầu Hòa thượng
truyền giới Tỳ-kheo và Sa-di cho các giới tử.


Hoà thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh An Giang,
Trưởng Ban Tổ chức, phát biểu khai mạc


Tại buổi lễ, sau các nghi thức phát biểu khai mạc, cung an chức sự, phát nguyện thọ giới của giới tử, Hòa thượng Chủ tịch thay mặt TƯGH ban đạo từ, chúc Đại giới đàn được thành tựu viên mãn.


Trong lời đạo từ, Hòa thượng nhắc lại lời dạy kính lễ Giới trong Pháp Trích lục của Đức Phật – sẽ đưa đến thành tựu đạo quả, chứng Vô dư Niết-bàn. “Muốn thành tựu được như vậy phải có giới luật để thọ trì, muốn có giới luật thọ trì, đương nhiên phải có đàn tràng truyền trao giới pháp”, Hòa thượng nói.

Ngài khẳng định, BTS Phật giáo tỉnh An Giang đầu nhiệm kỳ VI đã kế thừa mạng mạch Phật pháp, tổ chức Đại giới đàn mang tôn hiệu Thiện Chơn, đây là công việc quan trọng. Hòa thượng tán thán Phật sự này của BTS Phật giáo tỉnh An Giang do Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh đứng đầu tổ chức.
 

Nói với Tăng Ni giới tử, Hòa thượng Đàn đầu nhắc lại ý kinh Tạp A-hàm, “làm được thân người là khó, đầy đủ sáu căn là khó, để gặp được giáo pháp và tu học theo giáo pháp lại càng khó hơn, nhưng quý vị đã vượt qua tất cả khó khăn đó để hôm nay có mặt tại Đại giới đàn Thiện Chơn – đây là một thiện phúc mà quý vị đã gieo trồng trong nhiều đời trước”.

Hòa thượng sách tấn chư vị giới tử, với những phước đức hôm nay, nhất là được chư tôn đức Hội đồng Thập sư nhị bộ hứa khả truyền trao giới pháp – “đây là hàng rào chắn giúp cho các vị ba nghiệp (thân-khẩu-ý) được thanh tịnh, từ đó thân tâm thanh tịnh”.

“Những giới tướng lãnh thọ sẽ giúp quý vị thành tựu được vô tác giới thể, nên quý vị phải cố gắng thọ trì để thành tựu đạo nghiệp”, Hòa thượng nói. Ngoài ra, Hòa thượng mong muốn các giới tử đừng quên gốc rễ Nhân-quả trong lời Phật dạy, để đạt được hai điều căn bản là tránh ác-làm lành.
“Tránh ác thuộc về Đạo đức đưa đến giải thoát, Niết-bàn; làm điều thiện đưa đến Trí đức tức là Bồ-đề và Bát-nhã trí. Qua đó quý vị phải tin và hiểu rõ lý Nhân-quả mới nỗ lực giữ giới thanh tịnh”, Hòa thượng ân cần căn dặn.

Theo Hòa thượng, người giữ giới là người có trí tuệ và người có trí tuệ không bao giờ phạm giới, “cho nên trong kinh Trường bộ Đức Phật dạy, nơi nào có trí tuệ thì nơi đó có giới luật, nơi nào có giới luật và trí tuệ thì nơi đó có Niết-bàn”.

Qua đó, ngài đề nghị giới tử sau khi thọ giới, phải giữ giới như giữ tròng con mắt sáng của mình, như lời Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn. “Có đôi mắt sáng sẽ thấy con đường đi để không sa hầm hố, không tạo nghiệp để vào ba đường ác; thấy được phiền não thì chế ngự, đoạn trừ: tham vừa khởi lên chế ngự tham, đoạn trừ tham – thành tựu giải thoát; sân vừa khởi lên, chế ngự sân, đoạn trừ sân – thành tựu tâm định; si vừa khởi lên, biết rõ đây là bóng tối, chế ngự si, đoạn trừ si – thành tựu được trí huệ. Như vậy qua nơi đó, quý vị thành tựu được Giới đức, tức là giải thoát, Niết-bàn của pháp thân, định đức tức định pháp thân, tuệ tức là Bát-nhã đức của pháp thân”.

Hòa thượng Chủ tịch khuyến tấn, như vậy, việc tu không đâu xa, chính là giữ Giới – giữ con mắt sáng – thấy được con đường đi và biết được đích mình đến, tức là thấy biết Chánh đạo, Bồ-đề.

Nói thêm về ý nghĩa Đại giới đàn, Hòa thượng Đàn đầu bày tỏ, đây là tuyển Phật trường – tức là chọn người làm Phật trong tương lai, nhưng hiện tại, các giới tử sau khi đắc giới sẽ là một thành viên của Giáo hội có phẩm hạnh, có đạo đức, là mô phạm cho xã hội và chúng hội, góp phần trang nghiêm GHPGVN, GHPHVN tỉnh An Giang. Điều này, theo Hòa thượng Đàn đầu là phù hợp với lời dạy của người xưa – nhất nhơn tác phước thiên nhơn hưởng – một người làm phước thôi mà cả một ngàn người hưởng nhờ ân đức của mình, một cây trổ bông nhưng mười lần cây được thơm lây.

“TƯGH mong mỏi quý vị giữ gìn giới đức trang nghiêm, thanh tịnh để làm mô phạm để cho xã hội, mô phạm cho chúng sinh, góp phần trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực, trang nghiêm Giáo hội Phật giáo VN, Phật giáo tỉnh An Giang; đồng thời cũng là những người công dân tốt giúp ích cho xã hội, làm tốt đời đẹp đạo trong hiện tại và tương lai”, Hòa thượng nhấn mạnh.


Hoà thượng Thích Thiện Pháp tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang


Đại giới đàn Thiện Chơn do Hòa thượng Thích Thiện Thống đương vi Trưởng ban Tổ chức, diễn ra trong 2 ngày, 18 và 19/7, tại TP.Long Xuyên với 78 giới tử đăng ký thọ giới tại chùa Bình An (Giới đàn Tăng) và chùa Phước Huệ  (Giới đàn Ni).

Ban Tổ chức Đại giới đàn nhất tâm cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đàn đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư đương vi Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư, đương vi Giáo thọ A-xà-lê; Hòa thượng Thích Minh Thông, Chứng minh BTS Phật giáo TP.HCM đương vi Tuyên luật sư Đại giới đàn.

Hội đồng Thập sư Ni, cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Định đương vi Đàn đầu Hòa thượng; Ni trưởng Thích nữ Như Hạnh, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Như Quang, đương vi Giáo thọ A-xà-lê.


Chư Tôn đức chứng minh lễ khai mạc
Tham dự và chứng minh lễ khai mạc Đại giới đàn có: Trưởng lão Hoà thượng Chau Ty, Trưởng lão Hoà thượng Chau Sưng, đồng thành viên HĐCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hoà thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh An Giang, Trưởng Ban Tổ chức; Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2  Trung ương; Hoà thượng Thích Giác Liêm, Uỷ viên TT HĐTS; cùng chư Tôn đức Ban Chứng minh và Ban Trị sự PG tỉnh An Giang.


Tin: Đình Long
Ảnh: Đăng Huy
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt