03:16 | 16/07/2016

Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017-2022

Tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 14/7/2016, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017-2022.

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 --------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------- 

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO CÁC TỈNH, THÀNH
NHIỆM KỲ 2017 – 2022

--------------------------------------------------------- 
 
Trưởng ban Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Phó Trưởng ban Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
  Hòa thượng Thích Thiện Pháp
  Hòa thượng Thích Thiện Tánh
  Hòa thượng Thạch Sok Xane
  Hòa thượng Thích Giác Toàn
  Hòa thượng Thích Thiện Duyên
  Hòa thượng Thích Gia Quang
  Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
  Hòa thượng Thích Quảng Tùng
  Hòa thượng Thích Thiện Tâm
  Hòa thượng Thích Thanh Quyết 
  Hòa thượng Thích Quảng Hà
Phó Trưởng ban kiêm Thư ký Thượng tọa Thích Đức Thiện
Ủy viên Hòa thượng Thích Huệ Trí
  Thượng tọa Thích Thiện Thống
  Hòa thượng Đào Như
  Thượng tọa Thích Thanh Điện
  Thượng tọa Thích Tiến Đạt
  Thương tọa Thích Huệ Thông

BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN
 
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt