10:06 | 08/11/2017

Cáo phó: Đại lão HT Thích Thiện Sanh viên tịch

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Sanh đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 17 giờ 40 phút ngày 07 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 19/9/Đinh Dậu) tại chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Cáo phó do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký ngày 08/11/2017.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
----------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017

CÁO PHÓ
 
- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng
- Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Sóc Trăng
- Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
 

Đại lão Hòa Thượng THÍCH THIỆN SANH 
 
- Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
- Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;
- Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN;
- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng;
- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. Sóc Trăng;
- Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng;
- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng;
- Viện chủ chùa Khánh Sơn, phường 6, TP. Sóc Trăng.

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 17 giờ 40 phút ngày 07 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 19/9/Đinh Dậu) tại chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
* Trụ thế : 82 năm              * Hạ lạp : 56 năm
 
-  Lễ nhập kim quan vào lúc 08 giờ 00 ngày 08/11/2017 (nhằm ngày 20/9/Đinh Dậu).
- Kim quan Đại lão Hòa Thượng được an trí tại chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp. Sóc Trăng.
- Lễ viếng từ ngày 14 đến ngày 08/11/2017 (nhằm ngày 20/9/Đinh Dậu).
- Lễ truy niệm vào lúc 08 giờ ngày 12/11/2017 (nhằm ngày 24/09/Đinh Dậu). Sau đó, cung tống kim quan Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Nay Cáo Phó
TM. BAN LỄ TANG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
TRƯỞNG BAN LỄ TANG
 (đã ký)
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN​
 

 

 
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt