01:56 | 17/07/2022

Hậu Giang: Khai mạc Đại giới đàn Huệ Giác PL.2566

Đại Giới đàn Huệ Giác do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang trang nghiêm khai mạc vào sáng ngày 17-7, tại chùa Vĩnh Hiệp (TP.Ngã Bảy). Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã quang lâm chứng minh và ban đạo từ sách tấn.

 
Quang lâm chứng minh: Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hoà thượng Đào Như, Phó Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Thành, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Hậu Giang; cùng chư Tôn Hoà thượng Chứng minh Ban Trị sự, chư Tôn đức Phó Ban Trị sự.
 
 
TT.Thích Phước Thành, Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Tổ chức, phát biểu khai mạc Đại giới đàn Huệ Giác
TT.Thích Phước Thành, Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Tổ chức, phát biểu khai mạc Đại giới đàn Huệ Giác

Được biết Ban Trị sự Phật giáo tỉnh lấy tôn hiệu của cố Hòa thượng Thích Huệ Giác, thành viên HĐCM, nguyên Trưởng Ban Trị sự tỉnh làm tôn danh cho Đại giới đàn. Cố Hòa thượng Thích Huệ Giác là bậc cao Tăng thạc đức, người đã có nhiều công đức to lớn đặt nền móng cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh Hậu Giang.
 
TT.Thích Thông Hạnh, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự,
cung tuyên tiểu sử cố Hoà thượng Thích Huệ Giác

Đại giới đàn tổ chức từ ngày 16/7 đến 18/7/2022 (nhằm ngày 18/6 đến 20/6 Nhâm Dần) tại 2 điểm truyền giới: Điểm truyền giới Tăng tại chùa Vĩnh Hiệp (phường Ngã Bãy, TP. Ngã Bãy, tỉnh Hậu Giang), điểm truyền giới Ni tại chùa Quốc Thanh (phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
 

Sau khi tổ chức khảo hạch thì có 146 giới tử đủ điều kiện thọ giới, trong đó: 76 giới tử thọ giới Tỳ kheo, 34 giới tử thọ Sa di, 70 giới tử thọ Tỳ kheo Ni, 17 giới tử thọ Thức xoa Ma na, 28 giới tử thọ Sa di Ni.
 
 
Tại lễ khai mạc, Ban dẫn thỉnh Đại giới đàn đã nhất tâm cung thỉnh Hội đồng thập sư Tăng giới đàn Tỳ kheo: Hòa thượng Thích Thiện Huệ đương vi Hòa thượng Đàn đầu truyền giới Tỳ kheo, Hòa thượng Thích Minh Thông – Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Thích Minh Hạnh  – Giáo thọ A-xà-lê, Hòa thượng Thích Minh Thành  – Giáo thọ A-xà-lê 2.
 
 
Hội đồng thập sư Ni: Ni trưởng Thích Nữ Diệu Ngộ đương vi Hòa thượng Đàn đầu truyền giới Tỳ kheo Ni, Ni trưởng Thích Nữ Trí Đạt – Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích Nữ Như Thân – Giáo thọ A-xà-lê, Ni sư Thích Nữ Diệu Ngọc  – Giáo thọ A-xà-lê 2.
 
 
Thay mặt Ban Chứng minh Đại giới đàn, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã ban lời đạo từ để động viên và sách tấn chư vị Giới tử đang chuẩn bị cầu thọ Giới pháp.
 

Đại diện 146 giới tử dâng lời phát nguyện
 
“Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, Giới luật là Phật pháp còn” và bản thể là của Phật pháp là giúp chúng sanh được an lạc, giải thoát, dẫn dắt chúng sanh đến chứng quả Bồ-đề, Niết-bàn. Vì mục đích, ý nghĩa lớn lao đó mà GHPGVN luôn đề cao việc khai đàn truyền trao giới pháp cho người tu hành, góp phần làm cho đạo Phật hưng thịnh, Giáo hội trang nghiêm. Hoà thượng nói.
 
 

Hoà thượng nhắc nhở thêm, Tăng Ni muốn trở thành bậc mô phạm đạo đức thì chỉ có con đường giữ Giới trang nghiêm thanh tịnh. Và khi giữ Giới trang nghiêm, thanh thịnh thì chúng sanh, muôn loài cũng được hưởng phần phước đức lan toả đó của một vị Tỳ kheo, đúng như cổ đức nói “Độc thọ hoa khai, vạn thọ hương”.
 
Hòa thượng sách tấn, 146 giới tử hôm nay phải chí thành cầu thọ giới pháp từ Giới sư và suốt cuộc đời còn lại phải giữ giới tướng thận trọng để đạt được giới thể như hàng rào bảo vệ ba nghiệp do thân – khẩu – ý. “Người giữ được Giới sẽ có được Định, mà khi có Định sẽ sinh ra Tuệ, có trí tuệ sẽ soi sáng được mọi nẻo luân hồi”.
 
Cuối cùng, Hòa thượng chúc cho các giới tử Đại giới đàn Huệ Giác sẽ được đắc giới và giữ giới trang nghiêm đến khi hết mãn phần. Đồng thời chúc cho Ban Trị sự tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công Đại giới đàn, đó là một điểm son của năm đầu nhiệm kỳ. Qua đó Hòa thượng hy vọng, mọi công tác Phật sự còn lại của tỉnh sẽ được thành tựu viên mãn.
 

Đăng Huy
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt