08:38 | 26/07/2022

Hoà thượng Chủ tịch: Người thọ Giới phải giữ Giới như giữ tròng mắt của mình

Sáng ngày 23-7, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã quang lâm chứng minh và ban đạo từ tại lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Trường do Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ tổ chức, tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, huyện Phong Điền. 
Chứng minh Đại giới đàn có: Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hoà thượng Đào Như, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Thành phố; Thượng toạ Thích Bình Tâm, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự Thành phố; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Thành phố.


283 Giới tử hiện diện tại lễ khai mạc
 
Ban đạo từ tại lễ khai mạc, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS,  tán thán công đức kiến lập đàn tràng truyền trao giới pháp cho Tăng Ni – làm cho mạng mạch Phật pháp được trường cửu tại Ta-bà của Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ. Hoà thượng kính chúc Đại giới đàn Huệ Trường thành công viên mãn.


Qua đó, Hoà thượng nhắc lại phẩm Pháp thân trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy “Tất cả chúng sanh đều có Phật tính, nhưng phải do thọ giới, giữ giới trang nghiêm thanh tịnh thì mới thấy được Pháp thân và thành Phật đạo”. Do đó, thấy được tầm quan trọng của Giới luật, tất chúng sanh không thọ trì giới pháp và tu tập thì không thể thành tựu đạo quả vô thượng bồ-đề.
Sách tấn các giới tử, Hoà thượng Chủ tịch mong muốn “quý vị giữ tâm thanh tịnh, tha thiết cần cầu giới pháp để thành tựu giới tướng”. Hoà thượng cũng nhắc lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Tạp A-hàm, “thân người khó được, Phật pháp khó nghe” nhưng các giới tử đã vượt qua mọi khó khăn, hiện diện trong Đại giới đàn này là phước đức đã tạo nhiều đời.


Hoà thượng nói, giới sư hôm nay đã thanh tịnh, hứa khả truyền trao giới pháp cho các giới tử thì các giới tử cũng phải giữ tâm thanh tịnh, tha thiết cầu học để thành tựu giới thể. Ngài nhắc các giới tử nhận diện ba độc tham-sân-si để đoạn trừ và thành tựu được Định-Tuệ-Giải thoát, đạt đến trí Bát-nhã…


Nói về tôn hiệu Đại giới đàn, “Huệ trường là trí huệ lâu dài, trí huệ vô tận, trí huệ vô lượng quang”, như một lời nhắc để các giới tử nỗ lực tu học. Hoà thượng mong mỏi, sau khi thọ giới, các giới tử giữ giới như giữ tròng đôi mắt mình để không sa hầm hố, trở thành người công dân tốt, thành viên có đạo hạnh của GHPGVN nói chung và GHPGVN TP Cần Thơ nói riêng.

“Đây là tuyển Phật trường, tuyển người làm Phật ở tương lai, nhưng trước tiên quý vị phải giữ gìn giới luật để tự độ và độ người, làm hình mẫu lý tưởng cho mọi người và xã hội”, Hoà thượng Chủ tịch nhấn mạnh.


tất cả giới tử nhất tâm “y giáo phụng hành”.


Ban dẫn thỉnh đã cung an chức sự


Hoà thượng Thích Minh Thông, chứng minh và Tuyên Luật sư Đại giới đàn
 
Theo đó, Giới đàn Tăng – Bắc tông cung thỉnh Hoà thượng Thích Thiện Huệ đương vi đàn đầu Hoà thượng, Thượng toạ Thích Bình Tâm đương vi Yết Ma A Xà Lê, Thượng toạ Thích Minh Phú đương vi Giáo thọ A Xà Lê. Giới đàn Tăng – Nam tông cung thỉnh Hoà thượng Hòa thượng Đào Như đương vi đàn đầu Hoà thượng, Thượng toạ Lý Hùng đương vi Yết Ma A Xà Lê, Thượng toạ Trần Sone đương vi Giáo thọ A Xà Lê.


 
Giới đàn Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Minh đương vi đàn đầu Hoà thượng, Ni trưởng Thích nữ Diệu Ngộ đương vi Yết Ma A Xà Lê, Ni sư Thích nữ Như Hương đương vi Giáo thọ A Xà Lê.


Thay mặt Ban Tổ chức Thượng toạ Thích Bình Tâm phát biểu khai mạc


 

Hoà thượng Đào Như và Thượng toạ Bình Tâm phát quà và giấy khen cho
các Giới tử xuất sắc trong buổi khảo hạch


Hoà thượng Thích Thiện Huệ, Phó Trưởng Ban Trị sự, cung tuyên tiểu sử
cố Hoà thượng Thích Huệ Trường
 
Hoà thượng Thích Huệ Trường, Thành viên HĐCM, bậc cao tăng thạch đức đã cống hiến cuộc đời cho đạo pháp và dân tộc, cho sự phát triển bền vững của Phật giáo Cần Thơ. Để hôm nay, Phật giáo Thành phố lấy tôn danh của Ngài làm tôn hiệu của Giới đàn, như một sự tôn vinh và nhắc nhở giới tử hướng theo giới đức và công hạnh của cố Hoà thượng trên đường tu hành mai sau.

Theo báo cáo từ Ban Thư ký, Đại giới đàn Huệ Trường diễn ra trong 3 ngày (22,23,24 tháng 7 năm 2022). Lễ khai mạc và điểm truyền giới Tăng tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, điểm truyền giới hệ phái Nam Tông Kinh tại chùa Pôthi Somrôn, điểm truyền giới Ni tại chùa Phước Long.


Trải qua một ngày khảo hạch có 283 giới tử đủ điều kiện thọ giới, trong đó: Tỳ kheo 73 vị, Tỳ kheo Ni 55 vị, Thức xoa ma na 54 vị, Sa di 60 vị, Sa di Ni 41 vị.

Đình Long - Đăng Huy
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt