08:26 | 30/11/2016

THÔNG BÁO: GỬI BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2016

Để có cơ sở số liệu đầy đủ và chính xác công tác Phật sự của Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện gửi báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2016 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 về Văn phòng TWGH. Đó là nội dung Thông báo số: 195/TB.HĐTS ngày 21/11/2016 do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN ấn ký.

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 ----------------------
Số: 195/TB.HĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------------- 
    Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO
GỬI BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2016
 
 Kính gửi :
 
 - Ban, Viện Trung ương GHPGVN;
 - Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Hội nghị Thường niên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỳ V khóa VII (2012 - 2017) sẽ được tổ chức vào thời gian như sau: Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, ngày 31/12/2016 (nhằm ngày 03/12/ Bính Thân); Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự, ngày 02 - 03/01/2017 (nhằm ngày 05 - 06/12/Bính Thân) tại hội trường Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội).

Để có cơ sở số liệu đầy đủ và chính xác công tác Phật sự của Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện gửi báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2016 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 về Văn phòng TWGH.
-    Thời gian: Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2016.
-    Nơi gửi:
+ Các tỉnh, thành Phật giáo phía Bắc: Gửi 01 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: vp1giaohoi@gmail.com; 01 bản về Văn phòng Thường trực GHPGVN.
+ Các tỉnh, thành Phật giáo phía Nam: Gửi 01 bản về Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM), Email: vitinhvp2@yahoo.com; 01 bản về Văn phòng TW GHPGVN.

Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành hoan hỷ gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Giáo hội theo nội dung thông báo trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng kính chào./.
 
Bị chú :
- Ban Thư ký không tập hợp thành
tích Phật sự đối với các báo cáo
gửi không đúng thời gian quy định.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ
(đã ký)

Thượng tọa Thích Đức Thiện

 
 
 
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt