Thông báo: Viết tham luận Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

Thượng toạ Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS đã ấn ký Thông báo về việc Viết tham luận Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. BBT xin giới thiệu toàn văn Thông báo quan trọng này.

Thông tư: Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2017

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS hôm qua, 3-4 đã ấn ký Thông tư số 167 /TT/HĐTS về việc tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2017 - tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII gửi tới Ban, Viện TƯGH và BTS PG các tỉnh/thành phố.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 5 khóa VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hội nghị lần thứ 5 khóa VII Trung ương GHPGVN được tiến hành vào ngày 02, 03/01/2017 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội - Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2016, chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 và một số công tác trọng tâm của Giáo hội,...

Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tiến hành vào ngày 31/12/2016 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội - Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2016, chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 và một số công tác trọng tâm của Giáo hội được dự kiến triển khai trong năm 2017.

Chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những công tác Phật sự đã thành tựu, tiến đến Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được hoạch định dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII,...

Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2016 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Những thành quả đạt được trong năm 2016 của Giáo hội đã khẳng định vị thế của GHPGVN đối với dân tộc, tạo uy tín, niềm tin đối với Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cộng đồng Phật giáo thế giới trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự vẫn còn những khó khăn, hạn chế và tồn đọng nhất định.

Thư Phân Ưu Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam vô cùng kính tiếc được tin Trưởng lão Hòa thượng thượng Minh hạ Học, Chủ tịch Hội đồng Tư nghị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Viện trưởng Phân viện núi Linh Nham Tô Châu Phật học Viện Trung Quốc, Viện trưởng Phân viện núi Thê Hạ Nam Kinh Phật học viện Trung Quốc, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tô, Phương trượng tổ đình Linh Nham Tô Châu, bậc cao tăng của Tịnh độ tông, viên tịch ngày 2-12-2016. Đó là Nội dung Thư phân ưu gửi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký ngày 5-12.

Thông tư tổ chức Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng

Thông tư số 193/TT-HĐTS về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 708 Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn vừa được HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký hôm nay, 18-11, gửi đến Ban, Viện Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành.

Cáo Phó Trưởng Lão Hoà thượng Thích Thiện Bình

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 45 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2016 (nhằm ngày 18 tháng 10 năm Bính Thân), tại chùa Sắc Tứ Long Sơn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trụ thế: 84 năm, Hạ lạp: 64 năm. Đó là nội dung Cáo phó do Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký vào ngày 17/11/2016.

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Lễ tang Hòa thượng Thích Chơn Thiện Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Hòa thượng Thích Chơn Thiện đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN quyết định tổ chức Lễ tang Giáo phẩm Lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là nội dung Thông cáo Đặc biệt số 422/TC/HĐTS ngày 08 tháng 11 năm 2016 do Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký.