06:22 | 08/06/2017

Công văn Chỉ đạo tổ chức Tang lễ Đại lão Hòa thượng DƯƠNG DAL

Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký công văn số 317/CV/HĐTS ngày 08 tháng 6 năm 2017, về việc Ủy cử tổ chứng Tang lễ Đại lão Hòa thượng DƯƠNG DAL – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng.

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
------------------------
Số: 317/CV/HĐTS
V/v Ủy cử tổ chức Tang lễ Đại lão Hòa thượng
Dương Dal - Thành viên Hội đồng Chứng
minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự
GHPGVN tỉnh Sóc Trăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2017


 
 
Kính gởi:

 
- Chư tôn đức Thành viên Hội đồng Chứng minh
- Hội đồng Trị sự GHPGVN
- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tin Đại lão Hòa thượng Dương Dal – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỹ Xuyên, Trụ trì chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng viên tịch lúc 14 giờ 50 phút ngày 07/6/2017 (nhằm ngày 13/5/Đinh Dậu) tại chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên.

Trước sự mất mát lớn lao này, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kính phân ưu cùng Chư Tôn đức Giáo phẩm Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Ban Trị sự và Tăng Ni, Phật tử GHPGVN tỉnh Sóc Trăng và Môn đồ Pháp Quyến cố Đại lão Hòa thượng.

Để Tang lễ Đại lão Hòa thượng được trang nghiêm, long trọng, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính ủy cử Chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng kết hợp với Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng và Môn đồ Pháp quyến tổ chức Lễ Tang của cố Đại lão Hòa thượng được thập phần viên mãn.

Kính chúc Chư tôn đức Giáo Phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đđồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

Trân trọng!
 
Nơi nhận:
Như trên
- UBND, BTG tỉnh Sóc Trăng
"để biết và hỗ trợ"
- Lưu.

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 (đã ấn ký) 


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
                                                                                     
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt