03:37 | 16/11/2018

Danh sách Ban Lễ tang Cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp

Ban Lễ tang cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng ban.

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ----------------------------------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2018

BAN LỄ TANG
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN PHÁP
Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN;
Nguyên Đại biểu Quốc hội Nước CHXHCNVN khóa VI, XI;
Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN;
Nguyên Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN;
Nguyên Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN;
Nguyên Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương GHPGVN;
Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước Tp. Hồ Chí Minh;
Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh;
Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 3;
Trụ trì Thiền viện Quảng Đức - Văn phòng 2 TƯ GHPGVN;
Viện chủ Chùa Hưng Phước, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh;
Viện chủ Chùa Huyền Trang, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh;
Viện chủ Chùa Pháp Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
 
1 Hoà thượng Thích Phổ Tuệ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
2 Hoà thượng Thích Thanh Dũng Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN
3 Hoà thượng Thích Trí Quảng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN
Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh
4 Hoà thượng Thích Giác Nhường Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN
5 Hoà thượng Dương Nhơn Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN 
6 Hoà thượng Thích  Đức Nghiệp Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN 
7 Hoà thượng Thích Thiện Duyên Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN 
8 Hoà thượng Thích Trí Tịnh Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN 
9 Hoà thượng Thích Hiển Tu Phó Thư ký HĐCM GHPGVN 
10 Hoà thượng Thích Thiện Nhơn Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Phó Chủ tịch Ủ y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam
11 Hoà thượng Thích Thiện Pháp Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN
12 Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN
13 Hoà thượng Thích Giác Toàn Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
14 Hoà thượng Thích Thiện Tâm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN
15 Hoà thượng Thích Thiện Tánh Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN
16 Hoà thượng Thích Gia Quang Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Thông tin Truyền thông T.Ư GHPGVN
17 Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN
18 Hoà thượng Thích Quảng Tùng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Từ thiện Xã hội T.Ư GHPGVN
19 Hoà thượng Thạch Sok Xane Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
20 Hoà thượng Thích Khế Chơn Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN
21 Hoà thượng Thích Quảng Xả Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
22 Thượng toạ Thích Đức Thiện Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN
23 Thượng toạ Thích Thanh Quyết Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư GHPGVN
24 Thượng toạ Thích Quảng Hà Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN
25 Thượng toạ Thích Thiện Thống Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN
26 Thượng toạ Thích Huệ Thông Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 T.Ư GHPGVN
27 Hoà thượng Thích Huệ Minh Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN
28 Hoà thượng Thích Huệ Trí Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN
29 Hoà thượng Thích Thanh Hùng Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư GHPGVN
30 Hoà thượng Thích Nhựt Tấn Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre
31 Thượng toạ Thích Thanh Phong Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự
Trưởng ban Kinh tế Tài chính T.Ư GHPGVN
32 Thượng toạ Thích Thọ Lạc Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự
Q. Trưởng ban Văn hoá T.Ư GHPGVN
33 Ông Ngô Sách Thực Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
34 Ông Trần Tấn Hùng Phó ban Tôn giáo Chính phủ
35 Bà Tô Thị Bích Châu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
36 Ông Nguyễn Duy Tân Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Trưởng ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh
37 Ông Dương Phú Hưng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre
38 Bà Trần Thị Hường Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 3
39 Hoà thượng Thích Minh Hiền Môn đồ Pháp quyến
 
BAN LỄ TANG
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt