Thứ Năm 10/09/2015

Lễ khởi công xây dựng: Trung tâm hành chính văn hóa phật giáo tỉnh Sơn La 25/7/2015

Sơn La, ngày 25/7/2015