09:23 | 19/04/2020

Hoà thượng Chủ tịch gửi điện chúc mừng tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2020 của đồng bào Khmer, ngày 12/4/2020, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi điện hoa chúc mừng đến Hoà thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Giáo phẩm Phật giáo Nam tông Khmer.

 
Thay mặt Trung ương Giáo hội, qua Hoà thượng Danh Lung, Hoà thượng Chủ tịch Thích Thiện Nhơn chúc mừng chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo Nam tông Khmer, Hoà thượng Danh Lung, cùng chư Tăng và tất cả nam, nữ Phật tử hưởng trọn mùa xuân mới, tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc mình được năm pháp của Đức Phật: "Sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ", luôn được hộ trì của chư Phật và chư Thiên để mọi Phật sự hanh thông tốt đẹp và khánh chúc đến gia đình nam nữ Phật tử an vui, hạnh phúc, chan hoà với cộng đồng người Việt trên đất nước Việt Nam thân yêu trong hiện tại và tương lai, nhất là trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn phát triển, ổn định và đồng hành với mọi thời đại Phật giáo, cộng đồng các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.

 Hoà thượng Chủ tịch nhấn mạnh: “Năm qua, Trung ương Giáo hội hoan hỷ với thành quả Phật sự năm 2019 của Phật giáo Nam tông Khmer và những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, tinh thần đoàn kết hoà hợp trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam”.

Hòa thượng Chủ tịch kêu gọi toàn thể chư Tăng, Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer tích cực tham gia cùng Giáo hội thực hiện thành công các hoạt động Phật sự, thế sự, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt các chương trình Phật sự của nhiệm kỳ VIII, nâng cao tinh thần tự vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn để cùng với Đảng bộ, Chính quyền các cấp xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú.
 
Hoà thượng Thích Thiện Nhơn
Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt