03:06 | 11/08/2017

HT Chủ tịch gửi thư thăm hỏi Tăng Thống Phật giáo Miến Điện

Ngày 03/8, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã gửi thư thăm hỏi Tăng thống tối cao Phật giáo Miến Điện hòa thượng Kumarabhivamsa khi nhận được tin Tháp Thiri Yadana Pyilone bị cuốn trôi trong trận lũ lụt vừa qua tại Myanmar (Miến Điện).

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
------
Về việc Tháp Thiri Yadana Pyilone
bị lũ lụt cuốn trôi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ------------------
Ngày 30-8-2017
 
Kính gửi:  Đức ngài Kumarabhivamsa
Tăng thống tối cao Phật giáo Miến Điện
 
Kính thưa Ngài,

Với sự cảm thông và chia buồn sâu sắc, chúng tôi biết rằng trận lũ lụt gần đây tại Miến Điện đã ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của nhiều người Miến Điện và đã phá hủy nhiều công trình tôn giáo.

Một video clip cho thấy Tháp chùa Thiri Yadana Pyilone ở vùng Magwe đã bị trận lũ cuốn chìm trong nước, làm đau sót lòng chúng tôi. Chúng tôi mong mỏi rằng Vùng kim địa của Phật giáo sẽ được xây dựng lại bao gồm các chùa tháp. Các di tích Phật giáo, tự viện và tháp Phật giáo tại Miến Điện là các thánh địa hành hương của các Phật tử trên toàn cầu. Cộng đồng Phật giáo Việt Nam rất đau lòng khi biết rằng thiên tai đã làm hư hoại các công trình Phật giáo vô giá đó.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ lâu, đã bày tỏ sự sẵn lòng ủng hộ và giúp đỡ sự truyền bá Phật pháp tại Miến Điện.  Cộng đồng Phật giáo Việt Nam đã ủng hộ Tăng đoàn Miến Điện với tứ vật dụng và giúp đỡ các nạn nhân thiên tai. Chúng tôi sẵn lòng nối đôi tay từ bi trong việc đề cao và truyền bá Phật pháp và giữ gìn các di sản văn hóa Phật giáo.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ chân thành trong nỗ lực tái thiết các di tích Phật giáo bao gồm di tích tại Bagan vốn đã bị tàn phá bởi trận động đất trong thời gian qua.

Chúng tôi nghĩ rằng các biện pháp phòng chống cần thực hiện để tránh các tình huống tương tự xảy ra trong tương lai và chúng tôi chung tay với Ngài và cộng đồng Phật giáo Miến Điện.

Với tâm từ bi và chân thành

Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
 (đã ấn ký)
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN
 
National Vietnam Buddhist Sangha
Executive Council
-------------------

Your Holiness Kumarabhivamsa
Sangharaja of Myanmar
 
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness
----------------
Date: 03 August 2017


 

Sub: Regarding Thiri Yadana Pyilone Pagoda was swept away by flooding

Your Holiness,

It is with heartfelt sorrow to know that the recent flooding has affected lives of many Myanmar people and has devastated many religious monuments.

The footage of the Thiri Yadana Pyilone Pagoda in Magwe region that was swept away by recent flooding touches our heart. We wish that the Golden Land of Buddhism will rebuild such pagodas. The numerous Buddhist sites, Pagodas, and monuments in Myanmar are very important pilgrimage sites for Buddhists. The Buddhist community in Vietnam feel sorry knowing the natural disaster that has befallen on those invaluable religious monuments.

The National Vietnam Buddhist Sangha have always shown willingness to give support and provided help to Buddha sasana in Myanmar. The Vietnamese Buddhist community have been supporting the Sangha in Myanmar with four requisites and providing help to victims of natural disasters. We are very enthusiastic to join hands in the promotion and propagation of Buddha sasana and preservation of Buddhist heritages.

The National Vietnam Buddhist Sangha expresses sincere support in the reconstruction of Buddhist monuments, including those in Bagan that were devastated by recent earthquake. We think that preventive measures should be taken to avoid such incidents from happening and are willing to give hand.
 
With Loving –Kindness and Sincerely yours,

His Eminence THICH THIEN NHON
President, National Vietnam Buddhist Sangha
 
 

 
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt