02:30 | 24/07/2020

Khai mạc Hội nghị Tăng sự toàn quốc

Sáng ngày 24-7, tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2020 với sự tham sự của Chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), đại biểu Ban viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội 63 tỉnh thành trong cả nước. Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) quang lâm chứng minh và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 


Chư Tôn đức Chứng minh, Chủ toạ Hội nghị

Điều hành Hội nghị là HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự TƯ; chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS.
 

HT.Thích Thiện Pháp

Nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, HT.Thích Thiện Pháp nói, “Công tác Tăng sự luôn luôn là Phật sự hàng đầu của Giáo hội. Thực hiện mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017-2022) đã được Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII thông qua về công tác Tăng sự là nêu cao kỷ cương, phụng hành giáo pháp, giới luật Phật chế, và pháp luật Nhà nước trong quản lý Tăng Ni, tự viện. Lấy nguyên tắc lục hòa cộng trụ, tứ nhiếp pháp trong điều hành, triển khai các hoạt động Phật sự ở tất cả các cấp Giáo hội”.

Theo đó, Thông qua Hội nghị lần này Ban Tăng sự Trung ương sẽ ghi nhận những ý kiến đánh giá thực tế về công tác Tăng sự hiện nay tại các địa phương, phân tích những vẫn đề còn tồn tại, và đưa ra kiến nghị, giải pháp cho các vấn đề tồn đọng, để trên cơ sở đó chư Tôn đức sẽ cùng đưa ra giải pháp hữu hiệu, cùng với việc thực hiện theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện nghiêm Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Pháp luật Nhà nước để từng bước chấn chỉnh và làm tốt các công tác Tăng sự, nhằm tăng cường quản lý Tăng Ni, tự viện, tạo điều kiện tốt nhất cho việc sinh hoạt tu tập và giữ gìn giới luật, đạo hạnh của Tăng Ni trong điều kiện xã hội giai đoạn hiện nay.
Qua Hội nghị, đại biểu cũng nắm được số lượng Tự viện, Tăng Ni, và tín đồ Phật tử trong cả nước. HT. Thích Thanh Nhiễu điều hành

Tự viện: 18.471 Tự viện Bắc Tông; 454 chùa Nam Tông Khmer; 106 chùa Nam tông Kinh; 541 Tịnh xá, 467 Tịnh Thất, 998 Niệm Phật đường, 54 Tự viện Phật giáo Người Hoa. Tăng Ni: 54.773 Tăng Ni, gồm: 39.459 Bắc tông; 8.574 Nam tông Khmer, 1.754 Nam tông kinh (1.100 chư Tăng, 654 Tu nữ); 4.984 Khất sĩ. Tín đồ: Khoảng 60%/93.000.000 dân số.


Trong lễ khai mạc, Hội nghị cũng đón nhận lời đạo từ chỉ đạo của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS. 

“Tăng Sự là một Ban có tầm quan trọng trong các Ban, viện thuộc Hội đồng Trị sự, quản lý trên 53 ngàn Tăng Ni và hơn 18 ngàn tự viện. Có thể nói, Ban Tăng sự trung ương đã hình thành nội quy của Ban ngay từ nhiệm kỳ đầu của Giáo hội, trải qua 8 nhiệm kỳ Ban Tăng sự đã từng bước kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung một cách khá chi tiết đầy đủ qua các thông tư và nội quy qua các nhiệm kỳ, đặc biệt là Nk VIII 2017-2022, Ban Thường trực HĐTS đã ký ban hành nội quy Ban Tăng sự gồm 15 chương 85 điều. Đây là một nội quy khá đầy đủ và cơ bản đáp ứng được nhu cầu điều hành, quản lí Tăng, ni trong cả nước.” Hoà thượng Chủ tịch khẳng định.

Qua đó, Hoà thượng Chủ tịch cũng đề cập 7 điều để chỉ đạo cho công tác Tăng sự trong thời gian tới để tập trung giải quyết những thực trạng hiện nay của Tăng Ni và tự viện, từ đó cùng nhau tìm ra giải pháp thiết thực để từng bước tháo gỡ cho từng vấn đề cụ thể một cách hữu hiệu nhất.
Phó ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga


TT. Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự TƯ


HT. Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 TƯ Giáo hội


Quang cảnh Hội nghị

Đăng Huy
Ý kiến bạn đọc: (0)

    Ý kiến của bạn sẽ được hiển thị sau khi duyệt