Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017-2022

Tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 14/7/2016, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban Chỉ đạo xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ

Tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 14/7/2016, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ giai đoạn 1.

Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tiến hành vào ngày 14/7/2016 tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội - Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2016 và thảo luận chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2016 của Giáo hội. Ban Biên tập xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết quan trọng này.

Cáo Phó: TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN PHÁT

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam và môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin Trưởng lão HT.Thích Chơn Phát, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, viện chủ tổ đình Long Tuyền (phường Thanh Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) vừa viên tịch.

THÔNG TƯ Hướng dẫn tổ chức Đại hội GHPGVN Tỉnh, Thành

Ngày 11/02/2016 (nhằm mùng 4 tết năm Bính Thân), thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã ấn ký thông tư số 015/2016/TT. HĐTS hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thông Tư: Hướng dẫn Thống kê Tăng Ni - Tự Viện năm 2015

Theo tinh thần Nghị quyết số 003/NQ.BTSTW ngày 27/6/2015 của Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2015, V/v việc tổ chức tổng thống kê Tăng Ni, Tự viện GHPGVN trong cả nước trước khi tiến hành Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII năm 2017. Ngày 12/11/2015, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ vừa ký Thông tư Hướng dẫn Thống kê Tăng Ni - Tự viện năm 2015.

Thông báo: Hướng dẫn Tấn Phong Giáo Phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 4 khóa VII

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức hội nghị kỳ 4 khóa VII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực HĐTS đã ban hành thông báo hướng dẫn tấn phong Giáo phẩm. Thông báo do Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương ấn ký.

Thông tư hướng dẫn thành lập Ban Công tác kiểm tăng

Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thành lập Ban Công tác kiểm Tăng. Thay mặt Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS đã ấn ký thông tư trên.

Cáo phó Đại lão HT. Thích Đạt Đồng

Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Đồng, Ủy viên Thường trực HĐCM vừa viên tịch. Thay mặt HĐCM, HĐTS, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS vừa ấn ký cáo phó.

Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

Toàn văn Nghị quyết số: 282 /NQ/HĐTS ngày 23/7/2015 của Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam