(11/09/2015 - 04:06:55 CH)

Tri Ân Báo Ân của người con Phật

Đêm Sám Hối ngày 14 tháng 07 năm Ất Mùi, tại Chùa Minh Đạo đường Kỳ Đồng – Quận 3 – Thành Phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ Tịch HĐTS GHPGVN – Trụ Trì Chùa Minh Đạo đã chia sẻ chủ đề Tri Ân Báo Ân của người con Phật, nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2559 - Dương lịch 2015.