(02/02/2018 - 07:37:16 CH)

Lễ chúc mừng Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN tại Văn phòng 2 Trung ương