Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Phật Đản Hòa thượng Chủ tịch