Quay lại
Nhập từ khóa cần tìm kiếm
Recent Posts

Slide Nếu ta không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho ta. Tất cả do nội tâm ta, do ta không chịu buông xuống. Lời Phật Dạy TRÍCH DẪN MỖI NGÀY Slide Chính sự trở ngại là nhân duyên để chúng ta nhẫn nhục, định tâm, định tĩnh và cố gắng khắc phục để thành tựu được sự nghiệp Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn TRÍCH DẪN MỖI NGÀY Slide Mỗi khi nói ra là phải lựa lời mà nói, lời lành thì nói, lời dữ thì chừa. Như vậy mới đem an vui lại cho mình cho người. Nếu nói lời dữ thì đau khổ sẽ đến, chớ không tránh khỏi.
Thiền sư THÍCH THANH TỪ TRÍCH DẪN MỖI NGÀY
Slide Nhiều người trong số chúng ta đã chạy cả đời, hãy tập dừng lại. Hãy cho phép bản thân được an lạc, được nghỉ ngơi
Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH TRÍCH DẪN MỖI NGÀY
Slide Hy vọng là quan trọng bởi vì nó có thể làm cho giây phút hiện tại không khó để chịu đựng. Nếu chúng ta tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn, chúng ta có thể chịu đựng khó khăn hôm nay.
Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH TRÍCH DẪN MỖI NGÀY
Slide Nếu bạn yêu ai đó, món quà quý nhất bạn có thể tặng họ là sự có mặt của mình.
Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH TRÍCH DẪN MỖI NGÀY
Slide Chùa to Phật lớn vẫn không quý bằng đạo vị Thầy - Trò,
Thầy - Trò tương tục mới là mạch sống Phật môn
Hòa thượng THÍCH PHỔ TUỆ TRÍCH DẪN MỖI NGÀY
Hòa thượng Chủ tịch chứng minh Pháp hội Dược Sư Phật giáo Quận 3 444
Khoá lễ kỳ quốc thái dân an tại chùa Minh Đạo và Quốc Ân Khải Tường 283
Cựu Tăng Ni sinh Trung cấp Phật học TP.HCM khóa I – 1989 họp mặt và khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn 357

Chân Dung

Thành đạo – ý nghĩa nhân bản tuyệt đối 823
Tầm quan trọng, những thành tựu và trọng tâm nghiên cứu về Văn học Phật giáo Việt nam 352
PHÁT BIỂU CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH GHPGVN VỀ “TỔ SƯ THIỆN HOA VÀ SỰ CẢI CÁCH PHẬT GIÁO VIỆT NAM” 280
Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) 9498
Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VII 1099
Trung ương Giáo hội thông báo về hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Kinh Lá Buông” 584
Quy chế hoạt động Ban quản trị cơ sở tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ (2022 – 20227) 618
Bài Viết Mới