Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN tiếp xúc lãnh đạo GHPGVN