Nhìn lại chặng đường 42 năm hình thành và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam