Trung ương Giáo hội trọng thể kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2568