Phật giáo quận 3 kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2568 tại công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức