Thư cảm ơn: Tang lễ cụ ông Phan Văn Xứng – Bào huynh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn