Hiệp kỵ Tổ sư khai sơn và chư tiền bối hữu công Tổ đình đình Long Thiền