Lễ truy niệm Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP. Đà Nẵng