Thủ tướng Chính phủ tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX