Trang nghiêm Đại lễ kính mừng Phật đản PL.2567 tại Trụ sở Trung ương Giáo hội