Trang nghiêm tưởng niệm 19 năm Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN viên tịch