Tưởng niệm Tổ sư – Hòa thượng Thích Thiện Hoa tại Việt Nam Quốc Tự