GHPGVN tưởng niệm tri ân Anh hùng liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ