Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tưởng niệm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch