Môn hạ thiền phái Trúc Lâm, Ban Trị sự Phật giáo các Tỉnh khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch