Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Đồng Nai khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch