Cục trưởng Cục an ninh nội địa – Bộ công an chúc tết Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn