Nhiều phái đoàn đến khánh tuế, chúc tết Hòa thượng Chủ tịch