Cục trưởng Cục An ninh nội địa – Bộ Công an chúc tết Hòa thượng Chủ tịch