Hòa thượng Chủ tịch trao quà từ thiện Tết tại chùa Quốc Ân Khải Tường