Khánh thành trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên