Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM chúc mừng Phật Đản Hòa thượng Chủ tịch