Phật giáo Bình Dương tưởng niệm 25 năm ngày viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An