Trang nghiêm tưởng niệm hiệp kỵ nhị vị Phó Pháp Chủ HĐCM GHPGVN