Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch