Văn phòng II Trung ương họp báo cáo Phật sự Quý I và ra mắt 06 Tổ chuyên trách