BÀI PHÁT BIỂU CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH TẠI THƯỢNG ĐỈNH PHẬT GIÁO THẾ GIỚI NHẬT BẢN 2023