Chùa Ba Vàng khánh thành Đại giảng đường trên núi lớn nhất thế giới