Đêm nhạc “Xuân Yêu Thương” vận động kinh phí giúp người dân khó khăn về quê đón tết