HÒA THƯỢNG HỘI TRƯỞNG HIỆP HỘI PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC CHÚC MỪNG HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH GHPGVN SAU THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI IX