Phật giáo Quận 3 kính mừng Phật đản tại công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức