Thường trực Hội đồng Trị sự vấn an Đức Pháp Chủ trước thềm năm mới