Toàn văn phát biểu khai mạc của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tại Đại hội IX GHPGVN